close

Desinfectie, bacteriën en virussen doden in water

 

Om water echt vrij te maken van bacteriën, virussen en andere micro-organismen worden desinfectiesystemen ingezet. Dat is met name van belang in omgevingen waar geïnfecteerd water een reëel gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Risicofactoren die hierbij een rol spelen zijn temperatuur, pH-waarde, nutriëntconcentraties en stromingssnelheid van het water, die samen de condities kunnen vormen voor gevaarlijk hoge vermenigvuldigingen van bacteriën, zoals legionella.

 

Wairtec regeneratie 

 

Naast gevaren voor de volksgezondheid kunnen bacteriën zich onder gunstige omstandigheden samenklonteren tot een laag, die zich aan de binnenzijde van leidingen hecht. Deze biofilm kan verminderde doorstroming en zelfs verstopping tot gevolg hebben. Ook verminderde efficiëntie van warmtewisselaars en verwarmingsunits treedt op door vorming van biofilm. Een ander probleem is de vorming van microkolonies in biofilm. Zo kan het zijn dat twee aan elkaar grenzende micromilieus een verschillende lading hebben. Deze kunnen als kathode en anode gaan reageren met corrosie tot gevolg. Zelfs een RVS leiding met een wanddikte van 3 mm kan in een periode van 6 maanden worden geperforeerd.

 

Wairtec regeneratie 

 

Wairtec levert effectieve desinfectie

 

Om ongewenste besmettingen als legionella en vorming van biofilm tegen te gaan is desinfectie noodzakelijk. Wairtec levert effectieve desinfectiesystemen voor diverse toepassingen zoals de behandeling van proceswater, waterbeheersing in koelsystemen en bewaking van drinkwaterveiligheid. Er zijn een aantal technieken die gebruikt kunnen worden om vloeistoffen en oppervlakten te desinfecteren. Afhankelijk van de applicatie en het systeem gebruikt Wairtec hiervoor de onderstaande technieken:

 

- Ultra Violet
- Ozon
- Stoom
- Ultra Filtratie