close

Hard water zacht maken - ontharden

 

Het gevolg van te hard leidingwater of bronwater is hardnekkige kalkaanslag in leidingen en/of apparatuur. Die kalkaanslag wordt veroorzaakt door de opgeloste hardheidszouten in het water. Dit zijn met name Calcium en Magnesium. In tegenstelling tot andere mineralen neemt de oplosbaarheid van deze zouten af bij een temperatuurtoename van water. De kalkafzetting (ketelsteen) die dan ontstaat, zorgt voor veel problemen in warmtewisselaars, op verwarmingselementen en pijpenbundels van een stoomsysteem. De gevolgen zijn energieverlies, installatiestoringen en frequent onderhoud. Kortom: te hard water leidt tot onnodig veel problemen en extra kosten.

 

De oplossing


Om van gewoon leidingwater of van water uit een eigen bron zacht water te produceren biedt Wairtec verschillende waterontharders. De kern van een waterontharder bestaat uit een vulling met hars - een polymeer - die in staat is de hardheidvormers Calcium en Magnesium te binden. Zodra de vulling van de waterontharder volledig "vervuild" is met kalk wordt de hars gespoeld met een pekeloplossing. De pekeloplossing spoelt de vervuiling met kalk weg naar het riool. De waterontharder is dan weer klaar om een volgende hoeveelheid kalk te verwijderen.

 

Wairtec regeneratieWairtec regeneratie